Ławy fundamentowe
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Tommy Design nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Tommy Design

3

Ławy fundamentowe

Autor: Tommy Design, publikacja: 2017-12-20

Wielu z inwestorów nie wie, iż beton, który zastosują do ław fundamentowych, jest jednym z najważniejszych elementów w procedurze budowlanej. W terenach podmokłych lub gdzie występuje niski poziom wód, najlepiej zastosować betony specjalistyczne, np. wodoszczelne.

Zdjęcie nr 1

Betony wodoszczelne

Dzięki uzyskanym parametrom większość betonów wysokowartościowych można zakwalifikować do grupy betonów wodoszczelnych. Wykonuje się je dla zapewnienia wymaganej szczelności przewyższającej szczelność technologii betonów zwykłych. W wyniku zastosowanych materiałów BWW są droższe od tradycyjnych, stąd inżynierowie dążyli do uzyskania kompozytu tańszego, ze szczególnym uwzględnieniem szczelności. Betony wodoszczelne uzyskuje się dzięki odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu. Szczelność ta funkcyjnie zależy głównie od wskaźnika wodno-spoiwowego i wieku betonu.

Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Dla uzyskania poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy kształtował się następująco:

  • dla W8-W12, W/C < 0,45,
  • dla W6-W8, 0,45 < W/C < 0,5,
  • dla W4-W6, 0,5 < W/C < 0,6,
  • dla W2, W/C > 0,6.

Zalecana jest jak najgęstsza, możliwa do zawibrowania konsystencja. Należy również zwrócić szczególną uwagę na jakość i jednolitość stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca się stosowanie kruszyw sortowanych.

Bardzo ważne przy wykonywaniu betonów wodoszczelnych jest zapewnienie pełnej szczelności, uwzględniając również rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 14-dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie będzie powodował powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia naprężeń wywołanych odkształceniami technologicznymi. Betony wodoszczelne wykorzystuje się głównie w konstrukcjach wodnych lub ich elementach znajdujących się poniżej zwierciadła wody, zbiornikach wodnych oraz budowlach szczególnie narażonych na oddziaływania wody.

Tak więc betonami wodoszczelnymi możemy nazwać betony o wskaźniku ≥ W8. Betony wodoszczelne uzyskuje się dzięki odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu. W przypadku odpowiednio dobranego stosu okruchowego im niższy wskaźnik wodno-cementowy W/C tym bardziej wodoszczelny jest beton.

Doświadczony i odpowiedzialny producent betonu nie powinien mieć problemu z zaprojektowaniem betonu o odpowiedniej wodoszczelności. Aby beton w konstrukcji był wodoszczelny, nie wystarczy tylko zakupić beton o odpowiednim stopniu wodoszczelności. Beton musi być w prawidłowy sposób wbudowany oraz odpowiednio pielęgnowany. Tylko odpowiednie zagęszczenie betonu dostosowane do jego konsystencji oraz wymiarów elementu i rodzaju jego zbrojenia zapewnić może szczelność betonu.

W 90% przypadków beton wodoszczelny stosowany jest w budowlach inżynieryjnych, takich jak tamy, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków. Jednak również podczas budowy obiektów mieszkaniowych, w tym budynków jednorodzinnych, warto rozważyć zakup betonów wodoszczelnych. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku budowy domu na gruntach z wysokim zwierciadłem wód gruntowych oraz w przypadku istnienia cieków wodnych w obszarze naszej działki. Wodoszczelność betonu zapewnia nam spory pakiet korzyści na przestrzeni czasu, kiedy będziemy użytkować nasz nowo wybudowany dom. Po pierwsze wspólnie z izolacjami wykonanymi z mas bitumicznych zapewni szczelność budynku i brak podciągania kapilarnego wody w przypadku uszkodzenia standardowej izolacji z lepika lub papy termozgrzewalnej, po drugie zabezpieczy stal zbrojeniową w konstrukcji przed korozją, co w rezultacie przedłuży użyteczność obiektu o kilka dekad.

Podsumowując

Beton wodoszczelny w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych stanowi dobrą barierę dla napierającej na ścianę wody i znacznie wydłuża czas jej przesiąknięcia. Pamiętać jednak należy, że żaden beton nie stanowi 100% ochrony przed wilgocią i zawsze należy zabezpieczyć ściany dostępnymi na rynku masami hydroizolacyjnymi. Ponadto, wybierając beton, należy wziąć pod uwagę zarówno właściwości mieszanki dostarczanej na budowę, jak i późniejsze warunki pracy betonu (tzw. klasy ekspozycji).


Opracował:
Tomasz Kantor
Tommy Design

Fundamenty - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 38 735 Specjalistów od Fundamentów najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o fundamentach